Phone: 9902638009

email: info@kavithasdentalclinic.com

Address: No 25/25, 2nd floor, Above Battu Eye Center, Yashodha Nagar, Jakkur Plantation, Bellary Road, Bangalore, Karnataka 560064, India

Maps: goo.gl/maps/gmGj6LV646AEuaP4A